U8 *StrPrintHex(U8 *dst, I64 num; I64 width)
{
  U8 *res = dst + width;

  dst = res;
  while (width--)
  {
    *--dst = "0123456789ABCDEF"(U8 *)[num & 15];
    num >>= 4;
  }

  return res;
}

U0 PutHex(I64 num, I64 width)
{
  U8 buf[17];

  if (width > 16)
    width = 16;

  *StrPrintHex(buf, num, width) = 0;
  "%s", buf;
}

asm {
// IN: RAX=NUM TO PRINT
PUT_HEX_U64::
        PUSH_C_REGS
        PUSH    16
        PUSH    RAX
        CALL    &PutHex
        POP_C_REGS
        RET
PUT_HEX_U32::
        PUSH_C_REGS
        PUSH    8
        PUSH    RAX
        CALL    &PutHex
        POP_C_REGS
        RET
PUT_HEX_U16::
        PUSH_C_REGS
        PUSH    4
        PUSH    RAX
        CALL    &PutHex
        POP_C_REGS
        RET
PUT_HEX_U8::
        PUSH_C_REGS
        PUSH    2
        PUSH    RAX
        CALL    &PutHex
        POP_C_REGS
        RET
PUT_CHARS::
// IN: RAX=Char
        PUSH_C_REGS
        PUSH    RAX
        CALL    &PutChars
        POP_C_REGS
        RET
PUT_STR::
// IN: RSI=String
        PUSH_C_REGS
        PUSH    RSI
        CALL    &PutS
        POP_C_REGS
        RET
_STRCOPY::
        PUSH    RBP
        MOV     RBP, RSP
        PUSH    RSI
        PUSH    RDI
        MOV     RDI, U64 SF_ARG1[RBP]
        TEST    RDI, RDI
        JZ     @@15
        MOV     RSI, U64 SF_ARG2[RBP]
        TEST    RSI, RSI
        JNZ     @@05
        XOR     RAX, RAX
        JMP     @@10
@@05:      LODSB
@@10:      STOSB
        TEST    AL, AL
        JNZ     @@05
@@15:      POP     RDI
        POP     RSI
        POP     RBP
        RET1    16
_STRCOMPARE::
        PUSH    RBP
        MOV     RBP, RSP
        PUSH    RSI
        PUSH    RDI
        MOV     RSI, U64 SF_ARG2[RBP]
        MOV     RDI, U64 SF_ARG1[RBP]
@@05:      LODSB
        TEST    AL, AL
        JZ     @@20
        SCASB
        JE     @@05
        JA     @@15
@@10:      MOV     RAX, 1
        JMP     @@25
@@15:      MOV     RAX, -1
        JMP     @@25
@@20:      SCASB
        JNE     @@10
        XOR     RAX, RAX
@@25:      POP     RDI
        POP     RSI
        POP     RBP
        RET1    16
TO_UPPER::
        CMP     AL, 'a'
        JB     @@05
        CMP     AL, 'z'
        JA     @@05
        ADD     AL, 'A' - 'a'
@@05:      RET
_STRICOMPARE::
        PUSH    RBP
        MOV     RBP, RSP
        PUSH    RSI
        PUSH    RDI
        MOV     RSI, U64 SF_ARG2[RBP]
        MOV     RDI, U64 SF_ARG1[RBP]
@@05:      LODSB
        TEST    AL, AL
        JZ     @@30
        CMP     AL, 'a'
        JB     @@10
        CMP     AL, 'z'
        JA     @@10
        ADD     AL, 'A' - 'a'
@@10:      MOV     BL, U8 [RDI]
        INC     RDI
        CMP     BL, 'a'
        JB     @@15
        CMP     BL, 'z'
        JA     @@15
        ADD     BL, 'A' - 'a'
@@15:      CMP     AL, BL
        JE     @@05
        JA     @@25
@@20:      MOV     RAX, 1
        JMP     @@35
@@25:      MOV     RAX, -1
        JMP     @@35
@@30:      MOV     BL, U8 [RDI]
        TEST    BL, BL
        JNE     @@20
        XOR     RAX, RAX
@@35:      POP     RDI
        POP     RSI
        POP     RBP
        RET1    16
_STRNCOMPARE::
        PUSH    RBP
        MOV     RBP, RSP
        PUSH    RSI
        PUSH    RDI
        MOV     RCX, U64 SF_ARG3[RBP]
        MOV     RSI, U64 SF_ARG2[RBP]
        MOV     RDI, U64 SF_ARG1[RBP]
@@05:      TEST    RCX, RCX
        JZ     @@25
        DEC     RCX
        LODSB
        TEST    AL, AL
        JZ     @@20
        SCASB
        JE     @@05
        JA     @@15
@@10:      MOV     RAX, 1
        JMP     @@30
@@15:      MOV     RAX, -1
        JMP     @@30
@@20:      MOV     BL, U8 [RDI]
        TEST    BL, BL
        JNE     @@10
@@25:      XOR     RAX, RAX
@@30:      POP     RDI
        POP     RSI
        POP     RBP
        RET1    24
_STRNICOMPARE::
        PUSH    RBP
        MOV     RBP, RSP
        PUSH    RSI
        PUSH    RDI
        MOV     RCX, U64 SF_ARG3[RBP]
        MOV     RSI, U64 SF_ARG2[RBP]
        MOV     RDI, U64 SF_ARG1[RBP]
@@05:      TEST    RCX, RCX
        JZ     @@35
        DEC     RCX
        LODSB
        TEST    AL, AL
        JZ     @@30
        CMP     AL, 'a'
        JB     @@10
        CMP     AL, 'z'
        JA     @@10
        ADD     AL, 'A' - 'a'
@@10:      MOV     BL, U8 [RDI]
        INC     RDI
        CMP     BL, 'a'
        JB     @@15
        CMP     BL, 'z'
        JA     @@15
        ADD     BL, 'A' - 'a'
@@15:      CMP     AL, BL
        JE     @@05
        JA     @@25
@@20:      MOV     RAX, 1
        JMP     @@40
@@25:      MOV     RAX, -1
        JMP     @@40
@@30:      SCASB
        JNE     @@20
@@35:      XOR     RAX, RAX
@@40:      POP     RDI
        POP     RSI
        POP     RBP
        RET1    24
_STRMATCH::
        PUSH    RBP
        MOV     RBP, RSP
        PUSH    RSI
        PUSH    RDI
        MOV     RSI, U64 SF_ARG2[RBP]
        TEST    RSI, RSI
        JZ     @@25
        MOV     RDI, U64 SF_ARG1[RBP]
        TEST    RDI, RDI
        JZ     @@25
        MOV     DL, U8 [RDI]
        TEST    DL, DL
        JZ     @@20
        JMP     @@10
@@05:      INC     RSI
@@10:      LODSB
        TEST    AL, AL
        JZ     @@25
        CMP     AL, DL
        JNE     @@10
        DEC     RSI
        MOV     RCX, 1
@@15:      MOV     AL, U8 [RDI + RCX]
        TEST    AL, AL
        JZ     @@20
        CMP     AL, U8 [RSI + RCX]
        JNE     @@05
        INC     RCX
        JMP     @@15

        DEC     RSI
@@20:      MOV     RAX, RSI
        JMP     @@30
@@25:      XOR     RAX, RAX
@@30:      POP     RDI
        POP     RSI
        POP     RBP
        RET1    16
_STRIMATCH::
        PUSH    RBP
        MOV     RBP, RSP
        PUSH    RSI
        PUSH    RDI
        MOV     RSI, U64 SF_ARG2[RBP]
        TEST    RSI, RSI
        JZ     @@25
        MOV     RDI, U64 SF_ARG1[RBP]
        TEST    RDI, RDI
        JZ     @@25
        MOV     AL, U8 [RDI]
        CALL    TO_UPPER
        MOV     DL, AL
        TEST    DL, DL
        JZ     @@20
        JMP     @@10
@@05:      INC     RSI
@@10:      LODSB
        CALL    TO_UPPER
        TEST    AL, AL
        JZ     @@25
        CMP     AL, DL
        JNE     @@10
        DEC     RSI
        MOV     RCX, 1
@@15:      MOV     AL, U8 [RDI + RCX]
        CALL    TO_UPPER
        TEST    AL, AL
        JZ     @@20
        MOV     BL, U8 [RSI + RCX]
        XCHG    AL, BL
        CALL    TO_UPPER
        CMP     AL, BL
        JNE     @@05
        INC     RCX
        JMP     @@15

        DEC     RSI
@@20:      MOV     RAX, RSI
        JMP     @@30
@@25:      XOR     RAX, RAX
@@30:      POP     RDI
        POP     RSI
        POP     RBP
        RET1    16
}
_extern _STRCOMPARE   I64 StrCompare(U8 *st1,  U8 *st2); //Compare two strings.
_extern _STRICOMPARE  I64 StrICompare(U8 *st1, U8 *st2); //Compare two strings, ignoring case.
_extern _STRNCOMPARE  I64 StrNCompare(U8 *st1, U8 *st2, I64 n); //Compare N bytes in two strings.
_extern _STRNICOMPARE  I64 StrNICompare(U8 *st1, U8 *st2, I64 n); //Compare N bytes in two strings, ignoring case.
_extern _STRMATCH    U8 *StrMatch(U8 *needle, U8 *haystack_str);//Scan for string in string.
_extern _STRIMATCH   U8 *StrIMatch(U8 *needle, U8 *haystack_str);//Scan for string in string, ignoring case.
_extern _STRCOPY    U0 StrCopy(U8 *dst, U8 *src); //Copy string.

//These bitmaps go to 0-511 so that Lex() can use them with Token Codes.
U32
  char_bmp_alpha[16] =
  {0x0000000, 0x00000000, 0x87FFFFFF, 0x07FFFFFE, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_alpha_numeric[16] =
  {0x0000000, 0x03FF0000, 0x87FFFFFF, 0x07FFFFFE, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_alpha_numeric_no_at[16] =
  {0x0000000, 0x03FF0000, 0x87FFFFFE, 0x07FFFFFE, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_word[16] =
  {0x0000000, 0x03FF0080, 0x87FFFFFE, 0x07FFFFFE, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_filename[16] =
  {0x0000000, 0x03FF73FB, 0xEFFFFFFF, 0x6FFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_dec_numeric[16] =
  {0x0000000, 0x03FF0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_hex_numeric[16] =
  {0x0000000, 0x03FF0000, 0x7E, 0x7E, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_white_space[16] =
  {0x80002600, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_non_eol_white_space[16] =
  {0x80000200, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_zero_cr_nl_cursor[16] =
  {0x00002421, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_zero_tab_cr_nl_cursor[16] =
  {0x00002621, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_zero_tab_cr_nl_cursor_dollar[16] =
  {0x00002621, 0x10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_macro[16] =
  {0x80002600, 0xFFFFFFDF, 0xFFFFFFFF, 0x7FFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_printable[16] =
  {0x80002600, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x7FFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_displayable[16] =
  {0x80000000, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x7FFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  char_bmp_safe_dollar[16] =
  {0x80000000, 0xFFFFFFEF, 0xFFFFFFFF, 0x7FFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  //same but no dollar sign

  char_bmp_non_eol[16] =
  {0xFFFFDBFE, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 
   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF};

U8 *ListSub(I64 sub, U8 *list)
{//Point to list entry.
//Not efficient. Use an array of U8 pointers for efficiency.
  if (!list)
    return NULL;
  while (*list && sub > 0)
  {
    while (*list)      //Advance to end of cur entry.
      list++;
    list++;             //Skip trailing zero.
    if (*list == '@')    //Check for '@' alias list entry.
      list++;
    else
      sub--;
  }
  if (sub || !*list)
    return NULL;
  else
    return list;
}

I64 ListMatch(U8 *needle, U8 *haystack_list, I64 flags=0)
{//-2 if Ambiguous
// -1 if not found
  // Not efficient. Use hash tables for efficiency.
  I64 n, sub = 0, res = -1;
  U8 *ptr;
  Bool exact_match = FALSE;

  if (!haystack_list)
    return -1;

  n = StrLen(needle);
  while (*haystack_list)
  {
    if (*haystack_list == '@')
    {  //Check for '@' alias haystack_list entry
      sub--;
      haystack_list++;
    }
    ptr = needle;
    if (flags & LMF_IGNORE_CASE)
      while (*ptr && ToUpper(*ptr) == ToUpper(*haystack_list))
      {
        ptr++;
        haystack_list++;
      }
    else
      while (*ptr && *ptr == *haystack_list)
      {
        ptr++;
        haystack_list++;
      }
    if (!*ptr)
    {              //Did we reach end of needle?
      if (!*haystack_list)  //Did we reach end of haystack_list?
        return sub;     //Found Exact match
      else
      {
        if (res != -1)
        {
          if (!exact_match)
            res = -2;  //Ambiguous unless later exact match.
        }
        else
        {
          if (!(flags & LMF_EXACT))
            res = sub;
        }
      }
    }
    while (*haystack_list)     //Advance to end of cur entry.
      haystack_list++;
    haystack_list++;        //Skip trailing zero
    sub++;
  }

  return res;
}

I64 StrOcc(U8 *src, I64 ch)
{//Count occurrences of a char.
  I64 i = 0;

  if (!src)
    return 0;
  while (*src)
    if (*src++ == ch)
      i++;

  return i;
}

I64 Spaces2Tabs(U8 *dst, U8 *src)
{//Src buf with spaces to dst buf without.
  U8 *src2;
  I64 chged = 0, space_count, space_count2, col = 0;

  if (*src)
    while (TRUE)
    {
      src2 = src;
      while (*src2 == CH_SPACE)
        src2++;
      space_count = src2 - src;
      while (col + space_count >= 4)
      {
        space_count2 = 4 - col;
        if (space_count2 == 1)
          *dst++ = CH_SPACE;
        else
        {
          *dst++ = '\t';
          chged += space_count2 - 1;
        }
        space_count -= space_count2;
        col = 0;
      }
      if (*src2 == '\t')
      {
        if (space_count == 1 && col == 3)
          *dst++ = CH_SPACE;
        else
          chged += space_count;
        *dst++ = '\t';
        col = 0;
      }
      else
      {
        while (space_count--)
        {
          *dst++ = CH_SPACE;
          if (++col == 4)
            col = 0;
        }
        if (*src2)
        {
          *dst++ = *src2;
          if (++col == 4)
            col = 0;
        }
        else
          break;
      }
      src = ++src2;
    }
  *dst = 0;

  return chged;
}

U8 *StrUtil(U8 *_src, I64 flags)
{//Modifies in place. See flags for all the options.
  U8 *src = _src, *dst = _src;
  I64 ch;

  if (flags & SUF_REM_LEADING)
    while (Bt(char_bmp_white_space, *src))
      src++;
  while (ch = *src++)
    if (Bt(char_bmp_white_space, ch))
    {
      if (!(flags & SUF_REM_SPACES))
      {
        if (flags & SUF_SINGLE_SPACE)
        {
          *dst++ = CH_SPACE;
          while ((ch = *src++) && Bt(char_bmp_white_space, ch));
          src--;
        }
        else
          *dst++ = ch;
      }
    }
    else if (!(flags & SUF_REM_CTRL_CHARS) || ch >= CH_SPACE)
      *dst++ = ch;
  *dst = 0;

  if (flags & SUF_REM_TRAILING)
    while (dst != _src && (!*dst || Bt(char_bmp_white_space, *dst)))
      *dst-- = 0;
  if (flags & SUF_TO_UPPER)
    for (dst = _src; *dst; dst++)
    {
      ch = *dst;
      if ('a' <= ch <= 'z')
        *dst = ch - 0x20;
    }
  if (flags & SUF_TO_LOWER)
    for (dst = _src; *dst; dst++)
    {
      ch = *dst;
      if ('A' <= ch <= 'Z')
        *dst = ch + 0x20;
    }
  if (flags & SUF_SAFE_DOLLAR)
    for (dst = _src; *dst; dst++)
    {
      ch = *dst;
      if (!Bt(char_bmp_safe_dollar, *dst))
        *dst = '.';
    }
  if (flags & SUF_S2T)
    Spaces2Tabs(_src, _src);

  return _src;
}

U8 *StrFirstOcc(U8 *src, U8 *marker)
{//Point to 1st occurrence of marker set in str.
  I64 ch;

  while ((ch = *src++) && !StrOcc(marker, ch));
  if (ch)
    return src - 1;
  else
    return NULL;
}

U8 *StrFirstRemove(U8 *src, U8 *marker, U8 *dst=NULL)
{//Remove first str segment and place in dst buf or NULL.
  I64 ch;
  U8 *ptr = src, *res = dst;

  if (dst)
  {
    while ((ch = *ptr++) && !StrOcc(marker, ch))
      *dst++ = ch;
    *dst = 0;
  }
  else
    while ((ch = *ptr++) && !StrOcc(marker, ch));
  if (ch)
    StrCopy(src, ptr);
  else
    *src = 0;

  return res;
}

U8 *StrLastOcc(U8 *src, U8 *marker)
{//Point to last occurrence of market set in str.
  I64 ch;
  U8 *res = NULL;

  while (ch = *src++)
    if (StrOcc(marker, ch))
      res = src - 1;

  return res;
}

U8 *StrLastRemove(U8 *src, U8 *marker, U8 *dst=NULL)
{//Remove last str segment and place in dst buf or NULL.
  U8 *ptr;

  if (ptr = StrLastOcc(src, marker))
  {
    if (dst)
      StrCopy(dst, ptr + 1);
    *ptr = 0;
  }
  else
  {
    if (dst)
      StrCopy(dst, src);
    *src = 0;
  }

  return dst;
}

U8 *StrFind(U8 *needle, U8 *haystack_str, I64 flags=0)
{//Find needle_str in haystack_str with options.
  Bool cont;
  U8 *saved_haystack_str = haystack_str;
  I64 plen = StrLen(needle);

  do
  {
    cont = FALSE;
    if (flags & SFF_IGNORE_CASE)
      haystack_str = StrIMatch(needle, haystack_str);
    else
      haystack_str = StrMatch(needle, haystack_str);
    if (haystack_str && flags & SFF_WHOLE_LABELS_BEFORE && haystack_str != saved_haystack_str &&
      Bt(char_bmp_alpha_numeric, *(haystack_str - 1)))
    {
      haystack_str++;
      if (*haystack_str)
        cont = TRUE;
      else
        haystack_str = NULL;
    }
    if (haystack_str && flags & SFF_WHOLE_LABELS_AFTER && Bt(char_bmp_alpha_numeric, *(haystack_str + plen)))
    {
      haystack_str++;
      if (*haystack_str)
        cont = TRUE;
      else
        haystack_str = NULL;
    }
  }
  while (cont);

  return haystack_str;
}

U8 *StrReplace(U8 *str, U8 *old, U8 *new, I64 sff_flags=NONE, Bool free_str=FALSE)
{//Replace all instances of old with new in str. New MAlloc()ed string. free_str aids in chain replacement.
  U8 *str_start, *str_end = str, *str_loc, *tmpm = NULL;

  if (!*old)
  {
    str_start = StrNew(new);
    goto sr_end2;
  }  

  if (!StrCompare(old, new))
    goto sr_end;

  while (str_loc = str_end = StrFind(old, str_end, sff_flags))
  {
    str_start = str;
    str_end += StrLen(old); //Move start marker past old str, cutting it out
    str_start[StrLen(str_start) - StrLen(str_loc)] = '\0'; //End str_start right before where old was
    Free(tmpm);
    tmpm = MStrPrint("%s%s%s", str_start, new, str_end);
    str = tmpm;
  }
sr_end:
  str_start = StrNew(str);
sr_end2:
  if (free_str)
    Free(str);
  return str_start;
}

Bool WildMatch(U8 *test_str, U8 *wild_str)
{//Wildcard match with '*' and '?'.
  I64 ch1, ch2;
  U8 *fall_back_src = NULL, *fall_back_wild = NULL;

  while (TRUE)
  {
    if (!(ch1 = *test_str++))
    {
      if (*wild_str && *wild_str != '*')
        return FALSE;
      else
        return TRUE;
    }
    else
    {
      if (!(ch2 = *wild_str++))
        return FALSE;
      else
      {
        if (ch2 == '*')
        {
          fall_back_wild = wild_str - 1;
          fall_back_src = test_str;
          if (!(ch2 = *wild_str++))
            return TRUE;
          while (ch2 != ch1)
            if (!(ch1 = *test_str++))
              return FALSE;
        }
        else
          if (ch2 != '?' && ch1 != ch2)
          {
            if (fall_back_wild)
            {
              wild_str = fall_back_wild;
              test_str = fall_back_src;
              fall_back_wild = NULL;
              fall_back_src = NULL;
            }
            else
              return FALSE;
          }
      }
    }
  }
}