I64 InstEntriesCompare(CInst *tmpins1, CInst *tmpins2)
{
  I64 i1, i2, j = 0, res = 0, oc_count1 = tmpins1->opcode_count, oc_count2 = tmpins2->opcode_count;

  if (tmpins1->flags & IEF_STI_LIKE)
    oc_count1--;
  if (tmpins2->flags & IEF_STI_LIKE)
    oc_count2--;
  while (TRUE)
  {
    if (j < oc_count1 && j < oc_count2)
    {
      if (res = tmpins1->opcode[j] - tmpins2->opcode[j])
        return res;
      j++;
    }
    else
    {
      if (res = oc_count1 - oc_count2)
        return res;

      if (tmpins1->flags & IEF_STI_LIKE && tmpins2->flags & IEF_STI_LIKE)
        return tmpins1->opcode[j] - tmpins2->opcode[j];

      if (res = tmpins1->flags & IEF_STI_LIKE - tmpins2->flags & IEF_STI_LIKE)
        return res;

      if (res = tmpins1->slash_val - tmpins2->slash_val)
        return res;

      if (res = tmpins1->flags & IEF_OP_SIZE32 - tmpins2->flags & IEF_OP_SIZE32)
        return res;

      i1 = Bt(&uasm.ins64_arg_mask, tmpins1->arg1) || Bt(&uasm.ins64_arg_mask, tmpins1->arg2);
      i2 = Bt(&uasm.ins64_arg_mask, tmpins2->arg1) || Bt(&uasm.ins64_arg_mask, tmpins2->arg2);
      if (res = i1 - i2)
        return res;

      if (res = tmpins1->flags & IEF_48_REX - tmpins2->flags & IEF_48_REX)
        return res;

      i1 = tmpins1->arg2 == ARGT_IMM64 || tmpins1->arg2 == ARGT_UIMM64;
      i2 = tmpins2->arg2 == ARGT_IMM64 || tmpins2->arg2 == ARGT_UIMM64;
      return i1 - i2;
    }
  }
}

/*
U0 DumpUAsmIns(CInst *tmpins)
{
  CHashOpcode *tmpo = tmpins(U8 *) - tmpins->ins_entry_num * sizeof(CInst) - offset(CHashOpcode.ins);
  "%10s:%02d,%02d SV:%02d\n", tmpo->str, tmpins->arg1, tmpins->arg2, tmpins->slash_val;
}
U0 DumpUAsmTables()
{
  I64 k;
  "16/32 Bit Table\n";
  for (k = 0; k < uasm.table_16_32_entries; k++)
    DumpUAsmIns(uasm.table_16_32[k]);
  "\n\n\n\n64 Bit Table\n";
  for (k = 0; k < uasm.table_64_entries; k++)
    DumpUAsmIns(uasm.table_64[k]);
}
*/

CInst *InstEntryFind(U8 *rip, I64 opsize, I64 seg_size)
{//Binary Search
  I64   i, j, n, m, k, arg1, arg2, o1, o2, oc_count;
  CInst  *tmpins, **table;

  i = 0;
  if (seg_size == 64)
  {
    table = uasm.table_64;
    j = uasm.table_64_entries - 1;
  }
  else
  {
    table = uasm.table_16_32;
    j = uasm.table_16_32_entries - 1;
  }
  while (TRUE)
  {
    k = (i + j) >> 1; //binary search
    tmpins = table[k];
//DumpUAsmIns(tmpins);
    m = 0;
    n = 0;
    while (TRUE)
    { //ief_compare_start
      arg1 = tmpins->arg1;
      arg2 = tmpins->arg2;
      oc_count = tmpins->opcode_count;
      if (tmpins->flags & IEF_STI_LIKE)
        oc_count--;
      if (n < oc_count)
      {
        o1 = rip[n];
        if (n == tmpins->opcode_count - 1 && tmpins->flags & IEF_PLUS_OPCODE)
          o1 &= -8;
        o2 = tmpins->opcode[n++];
        if (m = o1 - o2)
          goto ief_compare_done;
      }
      else
        switch [tmpins->uasm_slash_val]
        {
          case 0...7:
            if (!(m = rip[n] >> 3 & 7 - tmpins->slash_val))
            {
              if ((Bt(&uasm.mem_arg_mask, arg1) || Bt(&uasm.mem_arg_mask, arg2)) && rip[n] & 0xC0 == 0xC0)
              {
                m = 1;
                goto ief_compare_done;
              }
              if (opsize == 16)
              {
                if (tmpins->flags & IEF_OP_SIZE32)
                {
                  m = -1;
                  goto ief_compare_done;
                }
              }
              else
              {
                if (tmpins->flags & IEF_OP_SIZE16)
                {
                  m = 1;
                  goto ief_compare_done;
                }
              }
              if (opsize == 64 || arg1 == ARGT_M64 || arg2 == ARGT_M64)
              {
                if (!Bt(&uasm.ins64_arg_mask, arg1) && !Bt(&uasm.ins64_arg_mask, arg2) &&
                    !(tmpins->flags & IEF_48_REX))
                  m = 1;
              }
              else
              {
                if (Bt(&uasm.ins64_arg_mask, arg1) || Bt(&uasm.ins64_arg_mask, arg2) ||
                    tmpins->flags & IEF_48_REX)
                  m = -1;
              }
            }
            else if ((Bt(&uasm.mem_arg_mask, arg1) || Bt(&uasm.mem_arg_mask, arg2)) && rip[n] & 0xC0 == 0xC0)
              m = 1;
            goto ief_compare_done;

          case SV_I_REG:
            m = rip[n] >> 3 - tmpins->opcode[tmpins->opcode_count - 1] >> 3;
            goto ief_compare_done;

          case SV_STI_LIKE:
            if (!(m = rip[n] >> 3 - tmpins->opcode[tmpins->opcode_count - 1] >> 3))
              m = rip[n] - tmpins->opcode[tmpins->opcode_count - 1];
            goto ief_compare_done;

          case SV_R_REG:
          case SV_NONE:
            m = 0;
            if (opsize == 16)
            {
              if (tmpins->flags & IEF_OP_SIZE32)
              {
                m = -1;
                goto ief_compare_done;
              }
            }
            else
            {
              if (tmpins->flags & IEF_OP_SIZE16)
              {
                m = 1;
                goto ief_compare_done;
              }
            }
            if (opsize == 64 || arg1 == ARGT_M64 || arg2 == ARGT_M64)
            {
              if (!Bt(&uasm.ins64_arg_mask, arg1) && !Bt(&uasm.ins64_arg_mask, arg2) &&
                  !(tmpins->flags & IEF_48_REX) && !(arg2 == ARGT_NONE &&
                  (ARGT_UIMM8 <= arg1 <= ARGT_UIMM64 || ARGT_IMM8 <= arg1 <= ARGT_IMM64)))
                m = 1;
              else if (tmpins->arg2 == ARGT_IMM64 || tmpins->arg2 == ARGT_UIMM64)
              {
                if (arg2 != ARGT_IMM64 && arg2 != ARGT_UIMM64)
                  m = 1;
              }
              else if (arg2 == ARGT_IMM64 || arg2 == ARGT_UIMM64)
                m = -1;
            }
            else
            {
              if (Bt(&uasm.ins64_arg_mask, arg1) || Bt(&uasm.ins64_arg_mask, arg2) ||
                  tmpins->flags & IEF_48_REX)
                m = -1;
            }
            goto ief_compare_done;
        }
    }
ief_compare_done:
    if (m > 0)
    {
      if (k == i)
      {
        k = j;
        break;
      }
      else
        i = k;
    }
    else if (m < 0)
    {
      if (k - i <= 1)
      {
        k = i;
        break;
      }
      else
        j = k;
    }
    else
      break;
  }
  return table[k];
}

U0 UAsmHashLoad()
{
  CHashOpcode *tmph;
  CInst    *tmpins;
  I64     i, j1, j2, k;

  uasm.ins64_arg_mask = 0x0880888880 + 1 << ARGT_ST0 + 1 << ARGT_STI;
  uasm.signed_arg_mask = 1 << ARGT_REL8 + 1 << ARGT_REL16 + 1 << ARGT_REL32+
              1 << ARGT_IMM8 + 1 << ARGT_IMM16 + 1 << ARGT_IMM32 + 1 << ARGT_IMM64;
  uasm.mem_arg_mask = 1 << ARGT_M8 + 1 << ARGT_M16 + 1 << ARGT_M32 + 1 << ARGT_M64;

  uasm.table_16_32_entries = uasm.table_64_entries = 0;
  for (i = 0; i <= cmp.asm_hash->mask; i++)
  {
    tmph = cmp.asm_hash->body[i];
    while (tmph)
    {
      if (tmph->type == HTT_OPCODE && !(tmph->oc_flags & OCF_ALIAS))
      {
        tmpins = &tmph->ins;
        for (k = 0; k < tmph->inst_entry_count; k++)
        {
          uasm.table_16_32_entries++;
          if (!(tmpins->flags & IEF_NOT_IN_64_BIT))
            uasm.table_64_entries++;
          tmpins++;
        }
      }
      tmph = tmph->next;
    }
  }

  j1 = j2 = 0;
  uasm.table_16_32 = MAlloc(uasm.table_16_32_entries * sizeof(U8 *));
  uasm.table_64  = MAlloc(uasm.table_64_entries  * sizeof(U8 *));
  for (i = 0; i <= cmp.asm_hash->mask; i++)
  {
    tmph = cmp.asm_hash->body[i];
    while (tmph)
    {
      if (tmph->type == HTT_OPCODE && !(tmph->oc_flags & OCF_ALIAS))
      {
        tmpins = &tmph->ins;
        for (k = 0; k < tmph->inst_entry_count; k++)
        {
          uasm.table_16_32[j1++] = tmpins;
          if (!(tmpins->flags & IEF_NOT_IN_64_BIT))
            uasm.table_64[j2++] = tmpins;
          tmpins++;
        }
      }
      tmph = tmph->next;
    }
  }
  QuickSortI64(uasm.table_16_32, uasm.table_16_32_entries, &InstEntriesCompare);
  QuickSortI64(uasm.table_64  , uasm.table_64_entries  , &InstEntriesCompare);
}

U0 Ui(U8 *buf, U8 **_rip, I64 seg_size=64, I64 *_jmp_dst=NULL, Bool just_ins=FALSE)
{//Unassembles one instruction
  I64     i, disp, imm, opsize, opadd, arg1, arg2, arg3, reloced_arg1, reloced_arg2,
         arg1_size = 0, arg2_size = 0, arg3_size = 0, reloced_arg1_size, reloced_arg2_size,
         ModrM = -1, SIB = -1, scale, r1, r2, Mod = -1, RM1 = -1, RM2 = -1, REX = -1, REX_r = 0, REX_x = 0, REX_b = 0;
  Bool     cont, isXMM, isXMM1, isXMM2;
  CInst    *tmpins, *tmpins2;
  CHashOpcode *tmpo;
  U8     *rip = *_rip, *ptr, *reloced_arg1_st, *reloced_arg2_st, *bin_data_area1, *bin_data_area2,
         line1[512], line2[512], buf2[512], arg1_st[512], arg2_st[512], arg3_st[512], seg_overrides[32];

  if (_jmp_dst)
    *_jmp_dst = -1;
  if (seg_size == 16)
  {
    opsize = 16;
    opadd = 16;
  }
  else if (seg_size == 32)
  {
    opsize = 32;
    opadd = 32;
  }
  else
  {
    opsize = 32;
    opadd = 64;
  }
  *arg1_st = 0;
  *arg2_st = 0;
  *arg3_st = 0;

  if (!IsRaw && PutSrcLink(rip, 1, line1))
    CatPrint(line1, "\n");
  else
    *line1 = 0;

  StrPrint(line1 + StrLen(line1), "%24tp 0x", rip);
  bin_data_area1 = line1 + StrLen(line1);
  for (i = 0; i < 6; i++)
    CatPrint(line1, "%02X", rip[i]);
  CatPrint(line1, " ");

  StrPrint(line2, "%24tp 0x", rip + 6);
  bin_data_area2 = line2 + StrLen(line2);
  for (i = 6; i < 12; i++)
    CatPrint(line2, "%02X", rip[i]);

  *seg_overrides = 0;
  cont = TRUE;
  while (TRUE)
  {
    switch (*rip)
    {
      case 0x2E:
        if (StrLen(seg_overrides) < 24)
          CatPrint(seg_overrides, "CS:");
        break;

      case 0x36:
        if (StrLen(seg_overrides) < 24)
          CatPrint(seg_overrides, "SS:");
        break;

      case 0x3E:
        if (StrLen(seg_overrides) < 24)
          CatPrint(seg_overrides, "DS:");
        break;

      case 0x26:
        if (StrLen(seg_overrides) < 24)
          CatPrint(seg_overrides, "ES:");
        break;

      case 0x64:
        if (StrLen(seg_overrides) < 24)
          CatPrint(seg_overrides, "FS:");
        break;

      case 0x65:
        if (StrLen(seg_overrides) < 24)
          CatPrint(seg_overrides, "GS:");
        break;

      case OC_OP_SIZE_PREFIX:
        // OC_OP_SIZE_PREFIX (0x66) legacy byte is ignored if it's an SSE instruction, checking early here.
        tmpins = InstEntryFind(rip, opsize, seg_size);
        for (i = 0; i < tmpins->opcode_count; i++)
        {
          if (tmpins->opcode[i] != rip[i])
          {
//           ST_ERR_ST "$HL,0$\nBAD MATCH SSE check #1! %02X with %02X\n", tmpins->opcode[i], rip[i];
//           Dump(tmpins, sizeof(CInst));"$HL,1$";
            if (opsize == 32 && seg_size == 64)
            {
              tmpins2 = InstEntryFind(rip, 64, seg_size);
              if (tmpins2 != tmpins)
                tmpins = tmpins2;
            }
            break; // leave for loop
          }
        }
        if (ARGT_XMM <= tmpins->arg1 <= ARGT_XMM0 ||
          ARGT_XMM <= tmpins->arg2 <= ARGT_XMM0)
        {
          for (i = 0; i < tmpins->opcode_count; i++)
          {
            if (tmpins->opcode[i] != rip[i])
            {
//             ST_ERR_ST "$HL,0$BAD MATCH SSE check #2! %02X with %02X\n", tmpins->opcode[i], rip[i];
//             Dump(tmpins, sizeof(CInst));"\n$HL,1$";
              goto sse_check_fail; // evaluate inst op with RIP. if not identical, not a match.
            }
          }
          goto sse_check_jump; // if match, jump to processing. else, treat as legacy prefix.
        }
sse_check_fail:
        if (opsize == 16)
          opsize = 32;
        else
          opsize = 16;
        break;

      case OC_ADDR_SIZE_PREFIX:
        if (opadd == 16)
          opadd = 32;
        else
          opadd = 16;
        break;

      case 0x40...0x4F:
        if (seg_size == 64)
        {
          REX = *rip;
          if (REX >= 0x48)
            opsize = 64;
          REX_b = Bt(&REX, 0) << 3;
          REX_x = Bt(&REX, 1) << 3;
          REX_r = Bt(&REX, 2) << 3;
          break;
        } //Fall thru if !64
      default:
        cont = FALSE;
    }
    if (cont)
      rip++;
    else
      break;
  }

  tmpins = InstEntryFind(rip, opsize, seg_size);
  if (opsize == 32 && seg_size == 64)
  {
    tmpins2 = InstEntryFind(rip, 64, seg_size);
    if (tmpins2 != tmpins && tmpins2->flags & IEF_REX_ONLY_R8_R15 || tmpins2->flags & IEF_REX_XOR_LIKE &&
        rip[1] >> 3 & 7 == rip[1] & 7)
      tmpins = tmpins2;
  }
sse_check_jump:

  rip += tmpins->opcode_count;
  tmpo = tmpins(U8 *) - tmpins->ins_entry_num * sizeof(CInst) - offset(CHashOpcode.ins);
  if (just_ins)
    *line1 = 0;
  CatPrint(line1, tmpo->str);
  arg1 = tmpins->arg1;
  arg2 = tmpins->arg2;
  arg3 = tmpins->arg3;

  if (arg1_size = tmpins->size1)
  {
    if (Bt(&uasm.signed_arg_mask, arg1))
      CatPrint(arg1_st, "I%d ", arg1_size);
    else
      CatPrint(arg1_st, "U%d ", arg1_size);
  }

  if (arg2_size = tmpins->size2)
  {
    if (Bt(&uasm.signed_arg_mask, arg2))
      CatPrint(arg2_st, "I%d ", arg2_size);
    else
      CatPrint(arg2_st, "U%d ", arg2_size);
  }
  if (arg3_size = tmpins->size3)
  {
    if (Bt(&uasm.signed_arg_mask, arg3))
      CatPrint(arg3_st, "I%d ", arg3_size);
    else
      CatPrint(arg3_st, "U%d ", arg3_size);
  }

  if (tmpins->flags & IEF_PLUS_OPCODE)
  {
    rip--;
    RM1 = *rip++ - tmpins->opcode[tmpins->opcode_count - 1] + REX_b;
    ptr = NULL;
    if (ARGT_R8 <= arg1 <= ARGT_R64)
    {
      if (arg1_size == 8)
      {
        if (REX != -1)
          ptr = "ST_U8_REX_REGS";
        else
          ptr = "ST_U8_REGS";
      }
      else if (arg1_size == 16)
        ptr = "ST_U16_REGS";
      else if (arg1_size == 32)
        ptr="ST_U32_REGS";
      else if (arg1_size == 64)
        ptr = "ST_U64_REGS";
      if (ptr)
        CatPrint(arg1_st, "%Z", RM1, ptr);
    }
    else
    {
      if (arg2_size == 8)
      {
        if (REX != -1)
          ptr = "ST_U8_REX_REGS";
        else
          ptr = "ST_U8_REGS";
      }
      else if (arg2_size == 16)
        ptr = "ST_U16_REGS";
      else if (arg2_size == 32)
        ptr = "ST_U32_REGS";
      else if (arg2_size == 64)
        ptr = "ST_U64_REGS";
      if (ptr)
        CatPrint(arg2_st, "%Z", RM1, ptr);
    }
  }

  isXMM1 = ARGT_XMM <= arg1 <= ARGT_XMM0;
  isXMM2 = ARGT_XMM <= arg2 <= ARGT_XMM0;
  isXMM = isXMM1 || isXMM2;

  if (isXMM ||
    ARGT_RM8 <= arg1 <= ARGT_RM64 || ARGT_M8 <= arg1 <= ARGT_M64 ||
    ARGT_RM8 <= arg2 <= ARGT_RM64 || ARGT_M8 <= arg2 <= ARGT_M64)
  {
    if (ARGT_XMM32 <= arg2 <= ARGT_XMM0 || // registers are swapped in ModrM when two XMM no indirect
      ARGT_RM8 <= arg2 <= ARGT_RM64 || ARGT_M8 <= arg2 <= ARGT_M64)
    {
      reloced_arg1 = arg2;
      reloced_arg2 = arg1;
      reloced_arg1_size = arg2_size;
      reloced_arg2_size = arg1_size;
      reloced_arg1_st = arg2_st;
      reloced_arg2_st = arg1_st;
    }
    else
    {
      reloced_arg1 = arg1;
      reloced_arg2 = arg2;
      reloced_arg1_size = arg1_size;
      reloced_arg2_size = arg2_size;
      reloced_arg1_st = arg1_st;
      reloced_arg2_st = arg2_st;
    }

    CatPrint(reloced_arg1_st, seg_overrides);
    ModrM = *rip++;
    Mod = ModrM >> 6 & 3;
    RM1 = ModrM & 7 + REX_b;
    RM2 = ModrM >> 3 & 7 + REX_r;
    if (Mod < 3 && RM1 & 7 == 4 && !isXMM) // SSE instructions have lower bit clear and doesn't mean SIB
      SIB = *rip++;
    if (Mod == 1)
    {
      disp = *rip(U8 *)++;
      CatPrint(reloced_arg1_st, "0x%02X", disp);
    }
    else if (Mod == 2)
    {
      disp = *rip(U32 *)++;
      CatPrint(reloced_arg1_st, "0x%08X", disp);
    }
    if (tmpins->slash_val < 8)
      RM2 = -1;
    else
    {
      ptr = NULL;
      if (reloced_arg2 == ARGT_SREG)
      {
        if (RM2 <= 5)
          ptr = "ST_SEG_REGS";
      }
      else if (!(ARGT_IMM8 <= reloced_arg2 <= ARGT_IMM64) && !(ARGT_UIMM8 <= reloced_arg2 <= ARGT_UIMM64))
      {
        if (reloced_arg2_size == 8)
        {
          if (REX != -1)
            ptr = "ST_U8_REX_REGS";
          else
            ptr = "ST_U8_REGS";
        }
        else if (reloced_arg2_size == 16)
          ptr = "ST_U16_REGS";
        else if (reloced_arg2_size == 32)
          ptr = "ST_U32_REGS";
        else if (reloced_arg2_size == 64)
          ptr = "ST_U64_REGS";
        else if (reloced_arg2_size == 128)
          ptr = "ST_XMM_REGS";
      }
      if (ptr)
        CatPrint(reloced_arg2_st, "%Z", RM2, ptr);
    }
    if ((RM1 & 7 == 5 || RM1 & 7 == 4 && isXMM) && !Mod)
    {
      disp = *rip(I32 *)++;
      if (seg_size == 64)
      {
        disp += rip;
        if (reloced_arg2 == ARGT_IMM8 || reloced_arg2 == ARGT_UIMM8)
          disp++;
        else if (reloced_arg2 == ARGT_IMM16 || reloced_arg2 == ARGT_UIMM16)
          disp += 2;
        else if (reloced_arg2 == ARGT_IMM32 || reloced_arg2 == ARGT_UIMM32)
          disp += 4;
        else if (reloced_arg2 == ARGT_IMM64 || reloced_arg2 == ARGT_UIMM64)
          disp += 8;
      }
      CatPrint(reloced_arg1_st, "[0x%X]", disp);
      RM1 = -1;
    }
    else
    {
      if (Mod < 3)
      {
        if (RM1 & 7 == 4)
        {
          RM1 = -1;
          r1 = SIB & 7 + REX_b;
          r2 = SIB >> 3 & 7 + REX_x;
          scale = SIB >> 6 & 3;
          if (scale == 3)
            scale = 8;
          else if (scale == 2)
            scale = 4;
          else if (scale == 1)
            scale = 2;
          else
            scale = 1;
          if (seg_size == 64)
            ptr = "ST_U64_REGS";
          else
            ptr = "ST_U32_REGS";
          if (r1 == REG_RBP && !Mod)
          {
            disp = *rip(U32 *)++;
            CatPrint(reloced_arg1_st, "0x%08X[%Z*%d]", disp, r2, ptr, scale);
          }
          else if (r2 == 4)
            CatPrint(reloced_arg1_st, "[%Z]", r1, ptr);
          else
            CatPrint(reloced_arg1_st, "[%Z+%Z*%d]", r1, ptr, r2, ptr, scale);
        }
        else
        {
          if (opadd == 16)
            ptr = "ST_U16_REGS";
          else if (opadd == 32)
            ptr = "ST_U32_REGS";
          else
            ptr = "ST_U64_REGS";
          CatPrint(reloced_arg1_st, "[%Z]", RM1, ptr);
        }
      }
      else
      {
        ptr = NULL;
        if (reloced_arg1_size == 8)
        {
          if (REX != -1)
            ptr = "ST_U8_REX_REGS";
          else
            ptr = "ST_U8_REGS";
        }
        else if (reloced_arg1_size == 16)
          ptr = "ST_U16_REGS";
        else if (reloced_arg1_size == 32)
          ptr = "ST_U32_REGS";
        else if (reloced_arg1_size == 64)
          ptr = "ST_U64_REGS";
        else if (reloced_arg1_size == 128)
          ptr = "ST_XMM_REGS";
        if (ptr)
          CatPrint(reloced_arg1_st, DefineSub(RM1, ptr));
      }
    }
  }

  switch (arg1)
  {
    case ARGT_IMM8:
    case ARGT_UIMM8:
      imm = *rip(U8 *)++;
      CatPrint(arg1_st, "0x%02X", imm);
      if (tmpins->opcode[0] == 0xCD && (ptr = DefineSub(imm, "ST_INT_NAMES")))
        CatPrint(arg1_st, " %s", ptr);
      break;

    case ARGT_IMM16:
    case ARGT_UIMM16:
      CatPrint(arg1_st, "0x%04X", *rip(U16 *)++);
      break;

    case ARGT_IMM32:
    case ARGT_UIMM32:
      CatPrint(arg1_st, "0x%08X", *rip(U32 *)++);
      break;

    case ARGT_IMM64:
    case ARGT_UIMM64:
      CatPrint(arg1_st, "0x%016X", *rip(I64 *)++);
      break;
    start:
      case ARGT_REL8:
        disp = *rip(I8 *)++;
        break;

      case ARGT_REL16:
        disp = *rip(I16 *)++;
        break;

      case ARGT_REL32:
        disp = *rip(I32 *)++;
        break;
    end:
      disp += rip;
      if (IsDebugMode)
        CatPrint(arg1_st, "%p ", disp);
      else if (PutSrcLink(disp, 512, buf2))
        CatPrint(arg1_st, "%s ", buf2);
      else
        CatPrint(arg1_st, "%P ", disp);
      if (_jmp_dst)
        *_jmp_dst = disp;
      break;

    case ARGT_MOFFS8...ARGT_MOFFS64:
      CatPrint(arg1_st, seg_overrides);
      if (arg1_size == 8)
        disp = *rip(U8 *)++;
      else if (opadd == 16)
        disp = *rip(U16 *)++;
      else
        disp = *rip(U32 *)++;
      CatPrint(arg1_st, "[0x%X]",disp);
      break;

    case ARGT_AL ... ARGT_DX:
    case ARGT_SS ... ARGT_ST0:
      CatPrint(arg1_st, "%z", arg1 - ARGT_AL, "AL\0AX\0EAX\0RAX\0CL\0DX\0 \0 \0SS\0DS\0ES\0FS\0GS\0CS\0ST0\0");
      break;

    case ARGT_STI:
      rip--;
      CatPrint(arg1_st, "%Z", *rip++ - tmpins->opcode[tmpins->opcode_count - 1], "ST_FSTACK_REGS");
      break;
  }
  switch (arg2)
  {
    case ARGT_IMM8:
    case ARGT_UIMM8:
      CatPrint(arg2_st, "0x%02X", *rip(U8 *)++);
      break;

    case ARGT_IMM16:
    case ARGT_UIMM16:
      CatPrint(arg2_st, "0x%04X", *rip(U16 *)++);
      break;

    case ARGT_IMM32:
    case ARGT_UIMM32:
      CatPrint(arg2_st, "0x%08X", *rip(U32 *)++);
      break;

    case ARGT_IMM64:
    case ARGT_UIMM64:
      CatPrint(arg2_st, "0x%016X", *rip(I64 *)++);
      break;

    case ARGT_MOFFS8...ARGT_MOFFS64:
      CatPrint(arg2_st, seg_overrides);
      if (arg2_size == 8)
        disp = *rip(U8 *)++;
      else if (opadd == 16)
        disp = *rip(U16 *)++;
      else
        disp = *rip(U32 *)++;
      CatPrint(arg2_st, "[0x%X]", disp);
      break;

    case ARGT_AL ... ARGT_DX:
    case ARGT_SS ... ARGT_ST0:
      CatPrint(arg2_st, "%z",arg2 - ARGT_AL, "AL\0AX\0EAX\0RAX\0CL\0DX\0 \0 \0SS\0DS\0ES\0FS\0GS\0CS\0ST0\0");
      break;

    case ARGT_STI:
      rip--;
      CatPrint(arg2_st, "%Z", *rip++ - tmpins->opcode[tmpins->opcode_count - 1], "ST_FSTACK_REGS");
      break;
  }
  switch (arg3)
  {
    case ARGT_IMM8:
    case ARGT_UIMM8:
      CatPrint(arg3_st, "0x%02X", *rip(U8 *)++);
      break;
  }

  if (tmpins->flags & IEF_ENDING_ZERO)
    rip++;

  if (*arg1_st)
  {
    CatPrint(line1, "%h*c", 12 - StrLen(tmpo->str), ' ');
    CatPrint(line1, " %s", arg1_st);
  }
  if (*arg2_st)
    CatPrint(line1, ", %s", arg2_st);
  if (*arg3_st)
    CatPrint(line1, ", %s", arg3_st);
  
  CatPrint(line1, "\n");
  CatPrint(line2, "\n");
  if (!just_ins)
  {
    for (i = rip - (*_rip)(I64); i < 6; i++)
    {
      bin_data_area1[i << 1]   = CH_SPACE;
      bin_data_area1[i << 1 + 1] = CH_SPACE;
    }
    for (i = rip - (*_rip)(I64); i < 12; i++)
    {
      bin_data_area2[(i - 6) << 1]   = CH_SPACE;
      bin_data_area2[(i - 6) << 1 + 1] = CH_SPACE;
    }
  }
  StrCopy(buf, line1);
  if (!just_ins && rip - (*_rip)(I64) > 6)
    CatPrint(buf, line2);
  *_rip = rip;
}

U8 *U(U8 *rip, I64 count=20, I64 seg_size=64)
{//Unassembles a num of insts.
  I64 i;
  U8 buf[1024];

  if (seg_size == 16)
    PrintWarn("16-bit unassembly is not well supported.\n");
  if (!IsRaw)
    "$LTCYAN$";
  "    &Function+Offset Machine Code  Instruction Operands";
  if (!IsRaw)
    "$FG$$HL,1$";
  "\n";
  for (i = 0; i < count; i++)
  {
    Ui(buf, &rip, seg_size);
    "%s", buf;
  }
  if (!IsRaw)
    "$HL,0$";
  "\n";

  return rip;
}

I64 Un(U8 *rip, I64 count=0x80, I64 seg_size=64)
{//Unassembles a num of bytes
  I64 i = 0;
  U8 buf[1024], *end_rip = rip(I64) + count;

  if (seg_size == 16)
    PrintWarn("16-bit unassembly is not well supported.\n");
  if (!IsRaw)
    "$LTCYAN$";
  "    &Function+Offset Machine Code  Instruction Operands";
  if (!IsRaw)
    "$FG$$HL,1$";
  "\n";
  while (rip < end_rip)
  {
    Ui(buf, &rip, seg_size);
    "%s", buf;
    i++;
  }
  if (!IsRaw)
    "$HL,0$";
  "\n";

  return i;
}